OGŁOSZENIA 11 kwietnia 2021

1./ Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu Świąt Wielkanocnych i całego Triduum Paschalnego w naszej parafii.
2./ Bardzo dziękuję za przestrzeganie nałożonych na nas obowiązku: noszenia maseczek, dezynfekcji oraz zachowania dystansu społecznego. W naszym kościele nadal może przebywać jednorazowo 11 osób. Podczas Triduum mieliśmy kontrolę Policji, która nie stwierdziła nieprawidłowości.
3./ Narzeczonym, którzy pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński przypominam, że jednym z dokumentów niezbędnych jest świadectwo szkolne z oceną z religii potwierdzające uczestnictwo w katechizacji. Brak oceny z religii oznacza konieczność odbycia wielomiesięcznego kursu z katechezy mające na celu uzupełnienie wiedzy. Uzupełniona wiedza będzie sprawdzona przez egzamin.
4./ W najbliższą niedzielę będzie spotkanie z rodzicami dzieci przystępującymi do Pierwszej Komunii oraz z dziećmi. Będzie Pani krawcowa.
5./ Dziękuję za składane ofiary. Pozwolą nam one na naprawę lub zakup nowej tuby zewnętrznego nagłośnienia, która popsuła się podczas Świąt.
6./ Przy wyjściu z kościoła można nabyć najnowszy numer „Opiekuna”.
7./ Msze św. w dni powszednie są zasadniczo o godz. 17.00 (w soboty zawsze o 18.00). Intencje Mszy św. wraz z godzinami celebracji widnieją na naszej gablocie przed kościołem. Proszę o sprawdzanie tych informacji.

Zapowiedzi 1:
Majchrzak Dawid i Mielczarek Emilia z parafii Pamięcin.
Zapowiedzi 2:
Rafał Bartosik i Karolina Janiszewska z parafii Pamięcin.