Wsparcie materialne i niematerialne dla naszej parafii

I ty możesz pomóć!

Jeśli chciałbyś złożyć ofiarę na utrzymanie i rozwój parafii oraz na jej działalność charytatywną i kulturalną, możesz to uczynić wpłacając dowolną kwotę na konto parafialne:

Bóg zapłać ludziom dobrej woli!