JESTEŚMY RÓWNIEŻ NA:

Duszpasterze

Księża pełniący posługę w naszej parafii

Od 01 lipca 2010 roku, proboszczem parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie jest ks. dr Jarosław Jasianek.

Ks. Jarosław Jasianek urodził się 13. 03. 1972 roku w Ostrowie Wielkopolskim jako pierwsze dziecko swoich rodziców Teresy i Ryszarda. Po ukończeniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym w 1991 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym i Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W roku 1996 ukończył studia magisterskie, obronił pracę magisterską i w tym samym roku podjął naukę na studiach podyplomowych. Sakrament kapłaństwa przyjął w dniu 22 maja 1997 roku w Kaliszu. Po przyjęciu święceń przez dwa lata pracował na stanowisku wikariusza w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Witaszycach. W tym samym czasie kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1998 zakończył pomyślnie studia na kursie podyplomowym, biorąc jednak jeszcze przez kolejny rok udział w pracach doktoranckiego seminarium naukowego z teologii patrystycznej. W roku 1999 rozpoczął studia na Uniwersytecie Navarry w Pamplonie (Hiszpania) zwieńczone publikacją rozprawy doktorskiej oraz uzyskaniem w roku 2002 tytułu doktora świętej teologii. Po powrocie do Polski, od września roku 2002 do czerwca roku 2004 był administratorem parafii p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu, a także wykładowcą Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. W latach 2004 – 2010 pełnił funkcję Moderatora w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu oraz Pełnomocnika Dziekana ds. organizacji studiów.

ks.-Proboszcz


************

******

Czasy przed II Wojną Światową

Ks. Adam Kapuściński przyszedł na świat 15 grudnia 1891 roku w Żarkach, na ziemi piotrkowskiej, jako syn Ludwika i Marii ze Stępniów. Do 13 roku życia pozostawał w domu rodzinnym. Początkowo uczył się w żareckiej szkole gminnej, a potem prywatnie u nauczyciela tejże szkoły. W 1906 roku został przyjęty do II klasy nowo założonego gimnazjum w Zawierciu. Po ukończeniu czterech klas gimnazjalnych udał się do Sosnowca (1909), gdzie przygotowywał się prywatnie do egzaminów, które zdał w 1910 roku w szkole rządowej w Częstochowie. W tymże roku zgłosił się do Seminarium Duchownego we Włocławku. Zdobywszy tutaj odpowiednią formację intelektualną i moralną, został wyświęcony na kapłana 29 X 1916 roku.

Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz najpierw w Rzgowie (1916-1918), a potem (1918-1919) w Kramsku. W 1919 roku został posłany do Piotrkowa Trybunalskiego jako prefekt, a zarazem rektor kościoła pobernardyńskiego. Stąd, w 1922 r. został przeniesiony na stanowisko prefekta szkół powszechnych w Rudzie Pabianickiej. Nie zagrzał tu długo miejsca, ponieważ w tymże roku notowany jest jako prefekt gimnazjum w Sieradzu i kapelan sióstr urszulanek, a zarazem (od 1923r.) kapelan miejscowego więzienia. W latach 1924-1927 był wikariuszem i prefektem gimnazjum w Koninie. W roku 1927 doczekał się samodzielnej placówki: został najpierw administratorem a następnie proboszczem parafii Tykadłów. Stąd, na własna prośbę został przeniesiony na większe probostwo do Pamięcina (1931-1940). Nauczał tu także religii w miejscowej szkole i w pobliskich Jastrzębnikach. W Pamięcinie wymalował kościół i ogrodził cmentarz. Według relacji ks. Piotra Wiejaka (późniejszego proboszcza w Pamięcinie), ks. Kapuściński w czasie wojny, jako ciężko chory, przebywał w Pamięcinie. Mieszkał w organistówce, ponieważ plebania została zajęta przez gestapo. Ks. Kapusciński doświadczał podczas wojny szykan ze strony Niemców. Zmarł 20 VII 1941 roku i pochowany został na miejscowym cmentarzu. Na pogrzebie było bardzo dużo ludzi. Po pogrzebie było też skromne przyjecie w organistówce.