William Blake

Zobaczyć Wszechświat w ziarnku piasku,
Zobaczyć w kwiatku raj,
Utrzymać Nieskończoność na dłoni,
I zaledwie w godzinę poznać Wieczność.

Te cztery linijki są syntezą tego, co dzisiaj nazywa się „nową świadomością”, to znaczy, zdolnością zrozumienia tego, że wszystko jest połączone i jest w relacji, że cudowne chwile ludzkiego życia są częścią codzienności i wystarczy tylko otworzyć trochę swoje wnętrze, aby zauważyć, że jesteśmy zdolni kompletnie zmienić naszą rzeczywistość.
Autorem tych wersów jest William Blake, który został odrzucony przez intelektualne środowisko swojej epoki. Zarzucano mu, że w swoich utworach miesza mistycyzm ze zbytnią niewinnością swoich tekstów. W przeciwieństwie do krytyków, jego dzieła żyją i bywają czytane przez nowe pokolenia.