W kogo wierzy Bóg?

Bóg wierzy w człowieka. We mnie i w Ciebie. Bóg wierzy w nas tak, jak rodzice wierzą, że ich dzieci poradzą sobie w życiu.

Bóg ryzykuje ufając nam – swoim dzieciom. On w nas wierzy.

Ale czy Ty i ja wierzymy w Boga? Czy odpowiadamy swoją wiarą w Niego na Jego wiarę w nas?

Moja i Twoja wiara w Boga nie jest jednak tak ważna, jak Jego wiara w Ciebie i we mnie.

Ważniejsze jest to, co Bóg czyni dla nas, niż to, co my czynimy dla Niego.