Oczyszczenie przez łzy

Najbardziej gorzkie łzy przelejesz na łożu śmierci

nad słowami, których nie wypowiedziałeś

i czynami, których nie dokonałeś.